تگ مطالب ‘اتاقک ادیومتری’

اتاقک آکوستیک ادیومتری جهانگیر اصفهان

اتاقک آکوستیک ادیومتری  کلینیک شنوایی وسمعک جهانگیر اصفهان ساخته نصب ومورد بهره برداری قرار گرفت... (ادامه مطلب)

اتاقک آکوستیک ادیومتری کلینیک مدنی

اتاقک آکوستیک ادیومتری کلینیک مدنی توسط این دپارتمان ساخته نصب ومورد بهره برداری قرار گرفت... (ادامه مطلب)

اتاقک آکوستیک گروه طب کار بیمارستان امام خمینی تهران

اتاقک آکوستیک گروه طب کار مرکز ضایعات نخاعی بیمارستان امام خمینی تهران ساخته ،نصب ومورد بهره برداری قرار گرفت.... (ادامه مطلب)

موفقیتی دیگر

در یافت گواهینامه صلاحیت وتاییدیه میزان ایزولاسیون آکوستیکی اتاقک های ادیومتری دپارتمان آکوستیک موسسه بهداشتی شهد از مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی کار وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی را به همکاران وکارشناسان دپارتمان آکوستیک تبریک گفته وموفقیت روز افزون آنان... (ادامه مطلب)

راه اندازی اتاقک تک کابین ادیومتری شرکت طب کار پارس گر مسار

اتاقک تک کابین ادیومتری شرکت طب کار پارس گر مسار نصب ومورد بهره برداری قرار گرفت... (ادامه مطلب)

راه اندازی اتاقک دو کابین مدرسه ناشنوایان نظام مافی

اتاقک دو کابین مدرسه ناشنوایان نظام مافی راه اندازی ومورد استفاده کارشناسان شنوایی شناسی آن مرکز محترم قرار گرفت... (ادامه مطلب)

اتاقک آکوستیک ادیومتری شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

اتاقک آکوستیک ادیومتری شرکت پالایش  نفت امام خمینی (ره) شازند نصب ومورد بهره برداری قرار گفت... (ادامه مطلب)

اتاقک آکوستیک ادیومتری شبک بهداشت ودر مان شهرستان اردکان

اتاقک آکوستیک ادیومتری شبک بهداشت ودر مان شهرستان اردکان نصب ومورد بهره برداری قرار گرفت... (ادامه مطلب)

اتاقک های آکوستیک ادیومتری سمعک واطفال دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اتاقک های آکوستیک ادیومتری سمعک واطفال  دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نصب ومورد بهره برداری قرار گرفت... (ادامه مطلب)

کلینیک شنوایی وسمعک ایرلایف

کلینیک شنوایی وسمعک ایرلایف

اتاقک تک کابین ادیومتری کلینیک شنوایی وسمعک ایرلایف واقع درخیابان پیروزی نصب ، راه اندازی ومورد بهره برداری قرار گرفت... (ادامه مطلب)